کنکورمارکت
کنکورمارکت

بخش‌های تبلیغات بنری در سایت کنکور مارکت

نام پلن
A. سایدبار داخلی آگهی‌ها
B. پایین توضیحات آگهی‌ها
تعداد جایگاه موجود
۳ جایگاه
۲ جایگاه
تعداد روز نمایش
۳۰ روز
۳۰ روز
تعرفه
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سایز بنر
۳۰۰x۳۰۰ پیکسل
۶۷۰x۱۰۳ پیکسل

بخش‌های تبلیغات بنری در اَپلیکیشن کنکور مارکت

نام پلن
E. صفحه داخلی آگهی‌ها
F. پایین صفحه تنظیمات
تعداد جایگاه موجود
۱ جایگاه
۱ جایگاه
تعداد روز نمایش
۳۰ روز
۳۰ روز
تعرفه
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سایز بنر
۶۷۰x۱۰۳ پیکسل
۶۷۰x۱۰۳ پیکسل

سفارش بک لینک در صفحه لینک باکس سایت کنکور مارکت

نام پلن
P. دو ردیـف بـالا
Q. ردیف ۳ به بعد
تعداد جایگاه موجود
۱۲ جایگاه
نـامحـدود
تعداد روز نمایش
۳۰ روز
۳۰ روز
تعرفه
۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان

پیشنمایش جایگاه A

تبلیغات در کنکور مارکت

پیشنمایش جایگاه B

تبلیغات در کنکور مارکت

پیشنمایش جایگاه E

تبلیغات در کنکور مارکت

پیشنمایش جایگاه F

تبلیغات در کنکور مارکت

پیشنمایش جایگاه P

تبلیغات در کنکور مارکت

پیشنمایش جایگاه Q

تبلیغات در کنکور مارکت